Pallet nhựa mới 100%

PALLET 1200 x 1000

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 4000kg. Động: 1500kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1200x1000x145mm

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 145mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1200x1000x150mm

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1200x1000x150mm

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1200x1000x150mm

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1200x1000x150mm

Kích thước: 1200 (L) x 1000 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1300x1100x120mm

Kích thước: 1300 (L) x 1100 (W) x 120mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1400 x 1200

Kích thước: 1400 (L) x 1200 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 5000kg. Động: 2000kg.Trên Kệ: 1200kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1480x1130x120mm

Kích thước: 1480 (L) x 1150 (W) x 120mm (H)1100 (L) x 1100 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 3000kg. Động: 1000kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1500 x 1500

Kích thước: 1500 (L) x 1500 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 5000kg. Động: 1500kg

Giá: Liên hệ

PALLET 1600 x 1600

Kích thước: 1600 (L) x 1600 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 6T. Động1.5T Trên Kệ: 0.5T

Giá: Liên hệ

PALLET1200x1100x150mm

Kích thước: 1200 (L) x 1100 (W) x 150mm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Tải trọng: Tĩnh: 4000kg. Động: 1500kg

Giá: 1.189