Sóng nhựa - rổ nhựa

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 31cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 31cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 31cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 31cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 39cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 39cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 39cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 39cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 46cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 46cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 46cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 46cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

SÓNG NHỰA 61 (L) x 42 (W) x 46cm (H)

Kích thước: 61 (L) x 42 (W) x 46cm (H)

Chất liệu: HDPE Virgin 100%/ HDPE Mixed

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP 01

Kích thước: 480 (L) x 420 (W) x 635mm (H)

Chất liệu: HDPE Nguyên Sinh/Nhựa PP/Bánh Xe Cao Su/Trục Kim Loại

Tải trọng: 60 Lít

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP 02

Kích thước: 480 (L) x 570 (W) x 930mm (H)

Chất liệu: HDPE Nguyên Sinh/Nhựa PP/Bánh Xe Cao Su/Trục Kim Loại

Tải trọng: 120 Lít

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP 03

Kích thước: 730 (L) x 580 (W) x 1020mm (H)

Chất liệu: HDPE Nguyên Sinh/Nhựa PP/Bánh Xe Cao Su/Trục Kim Loại

Tải trọng: 240 Lít

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP 04

Chất liệu: HDPE Nguyên Sinh/Nhựa PP

Tải trọng: 20 Lít

Giá: Liên hệ

THÙNG RÁC NHỰA CÔNG NGHIỆP 05

Chất liệu: HDPE Nguyên Sinh/Nhựa PP

Tải trọng: 240 Lít

Giá: Liên hệ